Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4^.

LÅNGTRÅDIG MANET.

MEDUSA Capillata. 'ErännvabaJ. På Fr. Oniedt) Mer, På Eng, Sea-bCubbers. På D. 6öt-kuse.

Den runda men plattade kroppen är i kanten delad i 8 rundade, midti urnjupta liikar. Inunder utgå 4 armar, och omkring dem en mängd långa trådar.

liran. Syn. Nat. ed Gmel. i. 6. p. S'J4- — faun. St. nog. Ct. 6. Vin hes. Ordo a. Mollusca. — Linn. Vesrgbt. Resa 3. 17a T. 5. F. 3. — Mull. prodr. Zool. dao. a8ai. (Cl. Zoophiia.) — Ord. Medtux C U V l E B.

^-/oofyteme äro de yttersta af djuren, så väl för den daning, som de egenskaper, hvilka de synas äga. Då Blötmaskarne (Mollusca), till hvilka Maneterna fordom räknades, äro för omloppet af deras vätskor, för andedrägten, känseln, samt födans bibringande begåfvade med organer, mer och mindre, fast alltid till en del, analoga med dem hos Djur, hvilkas blod är röd, särdeles fiskarne; så finna vi alldeles intet sådant hos Zoofyterna. — Knappt upptäckas några inelfvor, och äfven tecken till andedrägt saknas hos många. Hjerta, hjerna, nerver synas icke mer: det är blott genom förmågan att suga som hvar ytända af kroppen tyckes föda sig, och hvar särskilt del vara med känsel danad; och allmänt äro de på fuktiga och våta ställen inhyste, der de finna födan beredd åt dem. — Egentligen tillkommer namnet Zoofyt några få djurvarelser, jom, fastvuxne liksom vexterne, hafva en efter utseendet med dem snarlik yttre daning. Men vid betraktandet af inre kroppsdelar, får samma namn en större utvidgning, och man tillämpar det till alla de djur som äro utan ryggknotor, nerver, syntiga kärl för vätskorna, eller med leder försedda lemmar, eller hos hvilka lifvet synes härleda sig från fenomener liksiämmiga med dem som märkas hos veiterna.

Men man upptäcker äfven en gradvis aftagande fullkomlighet i organerne hoj de föremål, som vi under denna gemensamma benämning känna. Då de yttersta och sista, såsom fastsitlaBde och enkla, närma sig i likhet till vexterna, hvilket ullegnat dem titeln ar Djurvexur, så a-