Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


68

TUMLAHEN.

hela Atlanten ned till Panama-Viken, och ini sjelfva Söderhafvet, vester om Mexiko och Californien. Man har äfven sett dem i Medelhafvet, och efter de gamlas uppgift fordom i det Svarta. Med större skäl ha de kommit på Svenska listan, såsom icke allenast besökande Vestra kusterna , utan tidtals Östersjön, der de dock sällan, i synnerhet Norrät, torde göra vida resor*).

Delenen, i Mytologiens tidehvarf förgudad af Greklands Poetiska snillen, kommer Tumlaren närmast i utseende, lynne och egenskaper. Denna sednare mindre lycklig, har Fått namn af Svin, en benämning likväl af sjömän och fiskare.

Bål och stjert tillhopa föreställa en förlängd kägla, och hufvudet en ganska kort dylik, hvars spets är trubbig, eller nosen rundad som en half elipsoid. På Delfinen ar denna utdragen i en plattad spets nästan näbblikt, och har derföre skänkt äfven honom ett gemenare namn eller Hafs~Gåsen.

Begge käkarne äro lika långa på Tumlaren, utan egentliga läppar, men huden, som är mörk och slät, viker sig endast öfver munnens kant och förenar sig med tandköttet, hvarinom 5o-5f> små likformiga och något plattade tänder äro i hvar käft sittande. Tungan är aflångt fyrkantig, flat, slät, hvit, på undra sidan fastvuxen, och kring kanten fint tandad. Ögonen små och långlagde, sitta nästnn i rad med mungiporna. De mjuka ögonlocken ha föga rörlighet och betackas på insidan med en slipprig vätska, men tårkörtlar finnas förmodligen icke. Iris synes gniaklig eller hvit, och pupillen liknor ett upp och nedvändt V, Halfannan tum bakom ögonen finnas öppningarne till hörkanalen, fastän knappt märkligare iin efter ett nålsting. Öfverst på hufvudet är luft 1:3let (etler öppningen för da inom hufvudskålen förenade Luftkana lerne> äfven näsborrerne kallade} midt emellan ögonen, i form af en halfmåne, hvars konkava sida vetter ut nosen **).

  • ) Den f nmlare som tjent till mönster för bifogade teckning, Tuj-Ioraje

lifvet i Aiig. 1S09 nära intill Grisselhamn, liv ai ifran den till Kon;»!. Hofvet insänder. På Hans Maj:l Konungen* befallning lemnades den ull K. V. Akademiens disposition, da Författaren hade tillTälle bevista den Anatomiska undersökning som Herrar Doktorer Pontin och Gadelius derpå ansilillde.

    • ) De knappt mifkbsra häl ofvanpå öfre käken, som Herr Pattlscn i

Skrivter af Natmhistorie-Srellskabet. 1. 2. 5. 114* omtalar, och häller för Näsborrar, hac Författaren ej förmatt upptäcka.