Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


TUMLAREN.

69

Huden ölver hela kroppen är alldeles slät, och den yttre tunna, mjuk och len vid anrörandel, lossnar ganska lätt från den undra som beläcker ett 2-3 tums tjockt hvarf af ganska hvitt, oljnkiigt späck. Köttet deremot är torrt, muskulöst och svartrödt till färgen.

Fenan på ryggen och den som slutar stjerten innehålla inga ben; den förra som är triangelformig, 6-7 tum hög och af en större bredd vid roten, består af bara späck och har ingen rörelse. Den sednare af vågrät ställning, broskaktig med inblandade Jigamentösa fibrer, delar sig i * urrundade flikar, hvilkas bredd tillsainmnns utgör mest 6:19 delen af kroppens Jängd, och bidrar i synnerhet till snabbheten i simmandet och till djurets lifliga vändningar. Bröstfenorna, sittande midt på vidden mellan ögonen och ryggfenan, fastan lågt ned på sidorna, agn genom föreningen med skulderbladen, och medelst ett antal smärre ehuru tätt förenade och med senor och hud betäckta ben, alldeles mot armens och handens svarande, en egen och större rörlighet och omfattnings-förmåga.

Könen visa föga utvertes åtskillnad, äfven i de organer som eljest utmärka dem. Litet nedför nafvelgropen ör en lång »pricka, inom hvilken hanens del, cylindrisk till formen, vanligen till det mesta döljes, utom den yttersta ändan som är konisk och spetsad. Testiklarne gömmas ock iananföre, uppburne af ett ligament, form-rådt af tarmsäcken. Honan äger en mycket märkbar Cikoria och en på tveren skrynkig moderslida, samt lifmodern delad helt nära sin mynning På sidorna om berörde spricka ser man dessutom hos honan, de ensamme spenarne till större delen gömde inom sina egna öppningar på huden, under hvilken samt bukspäcket tvenne säcklika kaviteter finnas hvari en tjock, gul, gräddiik mjölk i mängd samlas.

Nederst är slutet för ändtarmen, på lika afstånd fråa köndelarno som från stjertfenan,

Tumlare finnas af olika storlek, Från 2-4 alnar i läng. den, och deras vigt beror af denna åtskillnad. En sådan af halfannan aln vägde 3 pund. Emedlertid har man upp. gifter om dem som skolat uppnå 5o pond, så framt icke detta är lika säkert som den sägen att man sett Tumlars 9 alnar långa.

Färgen af kroppen är ofvanpå svart, stundom något i blått eller grönt stötande, åt sidorna ljusare eller aikegrå> och inunder blekhvit.