Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


45. ALLMÄN PADDA.

RÅNA Boro. Tossa. Pugga. På F. Sammaho. På Fr. Crapaud. På E. Töad. På T. Gemeine KrÖte.

Kroppen är bukig, vårtfull och mörkfärgad. Hufvudet är trubbigt, och har en mjuk aflång upphöjning öfver hvardera Örgängen.

Zinn. SyJt. Nat. Ed. Gmel. i. 5- p- >°47. — Cl 3- Amphibia. Or*. I. Reptilia. — Faun. Srec. n. 37,5- ~ Retz. Faun. St. p. »8*. ~LaCépidt Sa t. Gesctu d. Ampbib. T. Becbstein. a. 4?j. — Rasel Hist. Han. a. 85, T, »o, ai. — Cuvier Tabl. Elem. p. 394. — Pennanc Britt. Zool. 3. p. ,5. _- Append p. 351. — Spallanzani iib. die Erzeug. der Tliiere 1. 3t. ■•- Orphal Musteiung. p. 6i. — Mem. de 1'Acad. dej Sciences. 1741. p. 1744, p. ag. — Besehäflfr. der Beri. Geselhch. Nat. Fretiade. 3- — Beckman» pbyj. «kon. bibi. 5. mo. — Histoire de 1'Acad. des Sciences de Berlin 173a'

X\ik och skön tom den välgörande Naturen visar sig i mängden af sina alster, synas några bland dem liksom ityfbarn sakna förmåner, hvilka hennes moderliga ömhet tilldelat millioner andra; det år varelser, som med fötter försedde, knappt förmå att uppresa sig ur den gyttja som omger dem; hvilka, flyende för solens strålar, dväljas hopkramade under stenröset eller i bergsrefvan, osnygga i deras nästen, motbjudande i deras lefnadsart, stygga till utseendet och färgen, misstänkte att omgifvas &f en förgiftad dunstkrets, rysligt uppspärrande gapet då man nalkas dem; hvilkas hela kraft synes bestå i deras känslolöshet och tröghet, och enda försvar i den fräna vätska de utgjuta. Sådana egenskaper blefvo Paddornas iott, då naturen skänkte deras slägtingar icke mindre behagliga former än en ofta skönt tecknad yta; och kanske gaf hon upphof åt detta rys värda, for att höja värdet af den skönare bilden.

"Vi ha förut visat att Grodor och Paddor utgöra blott ett slägte, men de sednare likväl en egen afdelning. Deras kropp är rund och tjock, öfver allt besatt med vårtor 30m utsippra en hvit, stundom stinkande materia, de äga hufvudet kantigt och hoptryckt vid sidorna, och er, stor porös körtet bakom orhinnan ; och deras bakfält er kortart än på Grodorna, ge dera mindre förmåga att hoppa an