Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


ALL.MAN PADDA. 45

danson omtalar Negrer på Senegil som blifvit solstuckna, att de gnedo pannan med lefvande Paddor, hvarigenom hufvadvärken stillades. Ännu märkvärdigare är den i England längesedan uppgifna metoden *) att, genom Paddors sugande af kräftsår, borttaga eller åtminstone lindra de plågor som åtfölja en så fruktansvärd åkomma, orh att, som man föregifvit, bota den. Man insydde Paddan i en linnepåse, hel och hållen utom hufvudet, hvarpå hon hölls jemte såret, som genast omfattades af hennes mun och utsögs, under ett slags smackande som af ett dibarn; djuret syntes deraf svälla, svettas, blekna på huden och släppande omsider sitt fäste, dö med synbar vånda, ökadt i vigten ofta till flera lod. Från en till sex limmar kunde Paddorna fasthänga. Nya borde dagligen förskartas och oparationen i Hera veckor fortsättas. Besvärligheterna som likväl åtfölja det, och sednare felslagna försök hafva nu mera lemnat medlet ät glömskan.

Enligt ännu nyare rön skall man i Paddor funnit en säkrare kur for Ondskorf. Sista Stor-Hertigen i Toscana gaf innehafvaren af medlet en årlig pension af 200a Livrés, och lät kungöra uppgiften: Några lefvande Paddor läggas i en väl glaserad kruka, hvilken betäckes med ett lock som jgenkittas att intet kan utdunsta. Krukan ställes nu i en het ugn tills Paddorna så torkat att de kunna pulveriseras. Ett med det nämda utslaget behäftadt hufvud bestrykes törst med svinisur, och öfverströs sedan med pulver så att skorfven betäckes. Öfverallt bindes en hufva af svinblåsor och derofvanpå ett linnekläde. När denna betäckning aftages efter 24 limmar, går utslaget löst utan smärta. Man fortfar några dagar på lika sätt, och tillika bevarar hufvudet för luften, så lakes huden och karen är fulländad.

Ta b, — Föreställer en Hane och Hona under parningen, samt en del af fiom-strängarne.

') Psanani Britt. Zool. 5. Appand.