Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SANDFLTJNDRA. 47

hvilket hos den sednare är åt venster; kanske torde dock dess stjert vara något längre. Att"iiskare och skärgårdsfolk under lika benämning af flundra, anse dem blott såsom artförändringar, är så mycket mindre bindande, som de samma ofta anse båda liärkomne' eller endast såsom ungar af Rödsputtan, hvars skiljemärken äro likså säkra sotn lydliga. Det fordrades, enligt en god författares utsaga, noggranna rön, om möjliga, att afgöra tvifvelsmåtet rörande dessa höger och vensterögda flundrors verkliga specifika åtskillnad. Men som man synes med fullkomlig öfvertygelse hafva antagit denna sats om ögonens oombytta läge hos flera andra arter, vid deras bestämmande, som säker, torde man icke origtigt lemna också våra höger och venster.ögda Sandflundror hvar sia särskilta plats bland deras Slägtes arter, ehuru betydande Gronovii inkast må anses om det mindre tillförlitliga i kännemärket hämtadt Från ögonens läge. — Att för öfrigt denna olikhet icke beror af könens åtskillnad, är så mycket säkrare, som både hanar och honor finnas af begge arterne,

Både Norrsjön och Östersjön är Sandflundrans Itemrist, men den begifver sig också tädlals såsom om våren till stränderna och till mynningarne af floder. Så sker det gemenligen vid kusterna af lingland och kring Östersjön, der den till ex. vid Pommern och Kurland fiskas under hela Sommaren. Westfriesländarne bruka också att plantera den i dammar, hvilket är så mycket lättare som den ar seglifvad och trifves yäl i sött vatten. Willughby påstår, att den som fås i floderne, är lösare i köttet, och blekare till färgen, hvars inbillade likhet med Gråsparfvens, gifvit upphof hos några författare til! ett eget binamn åt fisken (Passer fluviatilis). Omkring Midsommaren är den utan tvifvel fetast; likväl beror godheten mycket af hafstrakten och tillgång på näringsämnen. Flundror af detta slag som fångas i nejden af Memel, anses för de bästa i Östersjön. I allmänhet förtäras de så väl färska kokta, som rökta, i hvilken egenskap de också utgöra en vanlig handelsvara för våra Skärkarlar,

Tab. — Fisken tecknad efter naturen. — a. Genomskärningen.