Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

N:O 47.

VANLIG SYRSA.

ACHETA Domestica. På F. Sirkka. På Fr. Grillon. På E. Cricket. På T. Haus-grille.

Ryggskölden är rundad. Vingarne längre än täckvingarne och ända sig i långa spetsar. Fötterne äro enkla och Kroppen alldeles slät och blågrå.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. 1. 5. p. 2060. (Gryllus domesticus). — Faun. Svec. n. 867. — Cl. 5. Insecta Ord. 2. Hemiptera. — Öl. res. 84. — Fabr. sp. Ins. (Cl. 2 Ulonata). — De Geer Mém. 3. p. 509. T. 34. Rœsel. Ins. Bel 2. s. 75. t. 12.
Den flock bland Insekterne, som v. Linné kallade Hemiptera eller Skinnbaggar, har af Fabricius, vår tids stora Entomolog , blifvit beqvämligen delad efter munnens natur i tvenne naturliga familjer (Ulonata och Ryngota), af hvilka den förre, utmärkt genom 4 munspröt, och käftarne betäckte af en hvälfd flik (maxilla galeata), är genast åtskild från den sednares snyte och dess med leder försedda balja. Äfvenså det slägte (Acheta), hvartill vi räkna Syrsorna, innefattades fordom i ett gemensamt för många (Gryllus), men hvilkas olika förhållanden i deras frätredskap billigar den fördelning i flera slägter, hvilken samtidens naturforskare antagit; en fördelning som det synes den uråldrigaste, och som nu efter tusentals år af mera vettenskaplig grund liksom vunnit fasta.

Syrsorna, i allmänhet så benämda, åtskiljas således väsendtligen från deras närmaste slägtingar genom trådlika munspröt, i spetsen klufna käftar, fyrdelt lupp och tagelfina antenner.

Af det antal hithörande arter, som finnes på särskilta trakter af jordrymden och som hittils blifvit bekante, äro tvenne Nordens egendom: vårt vanliga Hyreskräk och MullvadsSyrsan.

Det förra, eller HusSyrsan, lika känd inom kretsen af palatsets murar som i den låga kojan, framfödes af helt små aflånga hvitgula egg, flera stående perpendikulärt tillhopa i de hålor, hvilka den bördiga modren valt att hysa dem. Efter en vecka eller något mer, allt som värme