Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


47- VANLIG SYRSA.

ACHETA Domistica, På F. Sirlika, På Fr. Grillon. På E. Cricket. På T. Haus-grille.

Ryggskölden är rundad. Vingarne längre än täckvingarne och ända sig i långa spetsnr. Fötterne äro *nkla och Kroppen alldeles slät och blågrå.

Linn, Syst. Nat. Ed. Gmel. I. J. p. ao6o. (Gryllus domeilicus). — Fain. Stpc. n. 867. — Cl. S. Imsecta Ord, 2. Hemiptera.— Öl. res. 84 —Fabr. sp. Ins. (Cl. a Ulonala). — Ve Geer Mem, 3. p. 509. T. 34. Hassel. Ins. Bel

i. s. 75. t. is.

  • ' > ' ■■......

D en flock bland Insekterne, som v'. Linné ka Ilade Hemiptera eller Skinnbaggar, liar at Fabricius, vår tids stora Entomolog , blifvit beqvämligen delad efter munnens natur i tvenne naturliga familjer (Ulonala och Ryngota), af hvilka den förre, utmärkt genom 4 munspröt, och käftarne betäckte af en hvälfd flik (maxilla gnleata), är genast åtskild från den sednares snyte och dess med Jeder försedda balja. Äfvenså det slägte (Acheta), hvartill vi räkna Syrsorna, innefattades fordom i ett gemensamt för många (Gryllus), inen hvilkas olika förhållanden i deras fräiredskap billigar den fördelning i Hera slägter, hvilken samtidens naturforskare antagit; en fördelning som det synes den uråldrigaste, och som nu efter tusentals är af mera vettenskaplig grund liksom vunnit fasta.

>Syrsorna, i allmänhet så benämda, åtskiljas således väsendtligen från deras närmaste slägtingar genom irådttka munspröt, i spetsen klufna häftar, fyrdelt lupp och tagelfina antenner.

Af det antal hithörande arter, som Ennes på särskilta trakter af jordrymden och som hittils blifvit bekante, äro tvenne Nordens egendom: vårt vanliga Hyreskräk och MullvadsSyrjan.

Det förra, eller HusSyrsan, lika känd inom kretsen nf palatsets murar som i den låga kojnn, Fran-fö-1 es af helt små aflånga hvitgula egg, Hera stående perpendikiilärt tillhopa i de båtor, hvilka den bördiga modren valt att hysa dem. Efter en vecka eller något mer, allt som värme