Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


VANLIG SYRSA. 7*

Syrsorna älska icke gerna torrföda, atan helst den fuktiga såsom köttspad, diskvatten, deg tn. m., och i brist af annat infinna sig på våta kläder och skor. Det påstås, att de icke sämjas i sällskap med Blattor, ehuru äfven lika i lefnadssättet och sederne.

Syrsornas plats i Naturens hushållning är dock visser. ligen icke förgäfves, fastän do plundra våra matförråd och icke gynna vår hörsel-organ. De gamle hade likväl ett ordspråk, som parade Syrsans ljud med Grodans qva_ kände, för att utmärka de mest olika föremål, då de tillika gåfvo Syrsorna förtjensten, att som angenäma spelmän locka till sömn *). Men så olika har tycket varit, Man tilldelade dem äfven samma egenskap som Spanska flugor, och den, att bota krämpan som kallades heliga elden, nemi, genom kräkens söndergnuggande mellan händerna **). Kanhända, vore de sluttigen icke sämre födämne än de som, jemte hela Syrse- och Gräshoppe-familjen sattes på Israeliternas matlista af deras berömde Lagstiftare t); 0<;h Sn i dag ätas af Araberne, så väl som det Fordom skedde af den ropande i öcknen.

Att förekomma besvärltgheterne och ofoget af en öfverlägsen mängd Syrsor der de innästlat sig, har man föreslagit, dels, att genom kokhett vatten, gjutit eller impiutadt i deras kryphål, Utöda dem; dels att mata dem tilt döds med kulor eller piller af Arsenik, blandad med rifven morot och hvetemjöl. Ett mindre vådligt medel att kunna allmänt begagnas, lorde finnas i mjölk kokad ined rötter af näckblomme-örten. Ändtligen sägas qvister ocll bark af Asp, insiuckne i Syrsornas nästen, förmå dem att aflägsna sig.

"J »ob acntum molliier stridorem, conciliando somna a dolicaiis honinibai e.vpeiitur.» AldrovanA. de Ins. ;>. 444,

•*J Pliniui, ScaHger.

\) 5 Moi. Bok. II. t. ao, fli. Alt* flygande kräk med fyra fötter ocfc 2:11? baklill hoppande voro riilätne, men deremot de endast på 4 gäendc, förbudne. Som likväl knappt några finnas med mindre in ses., borde förmodligen älta »om icke hoppade, anset for en styggelse. Bland de förre nämnas Arbe, Saleam , Ilargol och Hagab, hvarmed sin art, »itom laglikmätig föda, och desse 4 TOrO Grj Hus, L<f vuita , Truxulit och Acheta.