Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/338

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 322 —

alltid mera förhöjdt, skall blifva en rättvisa mot dem och likasom ersätta vår förlust, då de ej mera äro till.

Men hvad är borta af en stor man? Hvad sakna vi väl af Grefve Dahlberg? Dahlberg, hvars dygd inga omskiften förmått kränka, alltid stor, alltid vuxen sitt och sitt fäderneslands öde, lefver väl icke ibland oss, men vi känna hvad som qvarblifvit af honom ; och allt är qvar, utom hans förgängliga stoft. Hans verk och hans bedrifter; de äro inärfde af samhället: hans namn af tideböckerna: hans snille af ätten: hans tänkesätt och hans efterdöme — — Måtte dessa, led för led, falla i arf till hvar svensk medborgare!