Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/322

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

220

Kap. af Capere.
Kapare.
Karda Cardo. B. L.
Kär Carus.
Karp Carpio.
Katta Catta.
Klafben Clavicula.
Klang Clangor.
Klar Clarus.
Kista Cista.
Kärra Carrus.
Kasse Cassis.
Katig Catus.
Koppel Copula.
Kort Curtus.
Karm af Carmentum.
Kork Cortex.
Kloster Claustrum.
Krona Corona.
Ankar Anchora.
Riktig Rectus.
Täckt Tectus.
Trakt Tractus.
Koka Coqvere.
Kratta Cratire.
Klifva af Clivus.
Kalla Calare. G. L.
Skrifva Scribere.

Man skulle kanhända föga bedraga sig, i fall man på lika sätt härledde kopp ifrån coupe, koftan ifrån caffetan, koller ifrån colère, kerfvel ifrån cerfeuille, kagge ifrån caqve, klapper ifrån clapier, klocka ifrån cloche, att ej uppräkna alla öfriga som kunde tilläggas. Men då i det mörker, som höljer språkens ursprung och spridningar, det ofta är svårt att med visshet afgöra, hvilketdera af de nyare språken lånat från det andras stam-grunder, och till hvilketdera ett ord således ursprungligt hör; utelemnom alla exempel som kunde göras