Index:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Upphovsman Carl Gustaf af Leopold med företal av Nils von Rosenstein
Titel Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Första delen.
Afhandling om svenska stafsättet
Utgivningsår 1801
Utgivare Svenska Akademien
Källa Djvu
Kommentar till verket På Wikipedia finns en artikel om Afhandling om svenska stafsättet.
Bredd 2894
Sidor
Tillgängliga serier och delar förtecknas på Commons.

I inledningen (del 4, sid. LI) till Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter anges att företalet är skrivet av Rosenstein.

Innehåll:

Stormäktigste Allernådigste Konung! S. v.
S. (1).
S. 1.

     Första Stycket. Allmänna Anmärkningar.

S. 37.
S. 47.
S. 65.
S. 82.
S. 94.

     Första Stycket. Allmänna Anmärkningar.

S. 103.
S. 132.
S. 146.
S. 159.
S. 177.
S. 181.
S. 189.
S. 206.
S. 247.