Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/336

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

234

ursprung. Hvarföre? derföre att fransyskan stafvar alla dessa ord med c, och derföre att vi dels föga känna något annat urspråk för våra ordlån än detta nyssnämda, dels äfven från ålder mindre efterfrågat, huruvida något öfverensstämt med vårt behof, vårt klimat, vårt språk, än huruvida det varit enligt med fransysk sedvana. Men det är i sanning svårt att begripa, hvarföre det ej skulle vara svenskan tillåtit att göra sina lån rakt ifrån samma källor som latinen eller fransyskan, och att hellre behålla ordens rätta stafning, när den instämmer med dess egen, än att antaga ett sednare språks, tvert emot naturen af sina egna stafnings-grunder.

Näppligen lär således, då allt detta öfverväges, något enda antagligt skäl finnas, hvarföre, då både latinen och fransyskan utan minsta svårighet omskapa, efter sitt eget språklynne, en främmande stafning som ej kommer öfverens dermed, samma nödvändiga frihet ej skulle vara äfven oss medgifven, då vi likväl föras dertill både af lika förnufts-orsaker och af sjelfva dessa språks efterdömen.

Akademien tror på alla dessa grunder, att i de utländska ord, hvilka nu mera icke kunna från vårt språk afsöndras, den främmande stafningen både kan och bör ombytas till enlighet med våra egna stafnings-lagar. Hon har ej underlåtit att dervid förutse de motsägelser, som i alla sådana ämnen, blifva, genom olika