Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Stormäktigste Allernådigste Konung!

Den Samling af Handlingar, Svenska Akademien nu i underdånighet vågar tillegna Eders Kongl. Maj:t, tager sin början vid den för Fäderneslandet och Akademien lyckliga tidepunkt, då Eders Kongl. Maj:t Sjelf antog Styrelsen öfver Dess ärfda Rike. Om Akademien ifrån denna tid fått räkna en ny