Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/133

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— xog — Dem hon vid ^Ifverlampan lärt om ^[rBlIen, På Forum herdar från Albano gå. Och medan hjordarne sin hvila ffi, Och ur en brusande fontaine förfriskas | Torqvato Tassos namn förstulet hviskas Af herdar och herdinnor om hvaramii Församlade omkring en vingärdsmani Som stolt att bo i Rom, och kunskap äga Om Påfvens bref, om hvad de stora säga. Om kröningsfesten, som i morgon sker^ Förnummit mycket , och berättar mer. Från Monte Pincio h^^mner, öfversungna Af ynglingars och tärnors valda tropp , Mot klar Och molnfri himmel stiga opp: Och myrtenlunder, doftande och lugna^ Som lefvande sig tro, på kullen sti^ Och uUn susning lyssna deruppå.

Men Tasso hör dem ej. -Han kan ej hora Den fröjd � som sprider sig kring berg och dal^ Från Hoppets drömda land en näktergal Med andra toner sjunger i hans dra* Mot dödens kalla bröst han sänfcer ner r Sitt hufvud, som så mycken skönhet tänkte: Dock mera klart hand slutna öga ^r^ * > Än då den verld, söm nu blott skugga gVf . Uti dess öppna sp^el återblankte* � • Sv. 'A&A.D. HAvrnt. /K fyp^^ Vi DeL |^- i