Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


v^arl Gttstaf var upphöjd på Gustaf Adolfs thron;; och ert nytt tidehvarf öppnades för den Svenska Krigsäran. Kriget med Polen blef afgjordtt Ko- nungen bestämde sig dertill bäde för att trjrgga sin krona och bevisa sig henne värdig. De hög^ sågo det gerna säsom ett hinder för den tilläm- nade indragningen af deras förläningar och e^t medel till ny storhet och rikedonu Folket för- drog det med tålamod äf kärlek till sin Konung och i hopp om en ny ära för Svenska namnet � en ny tillväxt af riket. Konungen , som redan i Tyska kriget bevist sig vara flidd till hjeltevarf, årnade sjelf anföra sin här. Dock behöfde han icke blott under sig ftltherrar^ utan ock före sig en, som beredde hans af skyndsamhet , ej mindre 4in af tapperfaet beroende framgång. Han valde dertill den fräjdade Man, som närvarande skåde- penning framställer, Riks-Rådet, Fältmarskalken och Generalen af Axtillerier, Grefve Arvid fVit^ lenberg. Den motsvarande bilden af den flygande ör � nen, som bär den kommande åskgudens i^iggar^Jf

  • ) Så väl denna t>ni9Lrilt (venturi tela tonantis) som bil*

den, en flygande örn med en åskvigg i klorna, äro tag- na ur det förslag till minnespenningar af Lector Lutb^ som 1788 belöntes af K. Vitt. Hi �t. och Ant Akademi-

. ta^ St Hemiei Heiidlingar 3 d^n . pag. 4^3.