Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


•t'

i4^ %-^

tititiärker icke blott den mest lysande af hans f6r �- tjenster, utan ock en tidepunkt i hans leFnad, hvar- ifrån hans minne lättast och klarast kan uppfat- tas genom en hastig blick först tillbaka på hans föktäg i Tyskland, sedan framåt på hans segeN Ärd i Polen. ' • * Pét yar i synnerhet vid tven ne stora lilfällen^ som Carl Gustaf, medan han s]>lf under Gustaf 'Adolfs största lärling gjorde sin första med lager Ikronta lärospån, blef uppmärksam på Wittenbergs likaxådlga och erfarna, som eldiga och kraftfulla lapperhet. , .På samma fslc,. der. Gustaf Adolf hade vnn<* bU den för Nordens sjelfständighec och réligio- .n^ns frihet afgörande segren Qfv:er Tilly, stridda ^prs^enspn emot tvä de nu förnämsta Fältherrar* zip i Kejserliga bären; Erkeji^rtig Leopold och Picoo4oinini# Wittenberg, som jemte Stålhandsk anförde högra ilygelii •, gjorde första anfallet med sS^å^op, .styrka och. framgång, at de Kejserlige. trop- parne,innan de hunnit blifva rätt uppställde^ kom^ jiupt i. oordning. pch begynte.vika, Hvarken upp- Bringar eller bQtel^^r eller böneneller slag/ dem Erkehertigen sjelf utdelade ibland befäl och.inail � ikap , kunde hindr^ deras flykt.. . ; : Mindre lycklig var Svenskarhes .venstra . 'ily- gel, som genom den hjeltemodige Slanges död bragtes i förvirring. Dock blef lialiis plats 'tipp- fylld* af Königsmark', söm återställde deras båda 'mod och ordnings ;AfVen i qe^tern var segern ett ögonblick oviss, dåLCU^ del af Svenska infajakeriet