Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Han härstammade ifrfln Tysklmd; men söm han var född i JFmland, der hans fader Haas Wittenberg von Dober var Ståthållare öfVer TSj^ elott och dess län, kan till den ära^ sem uN märkt Finska soldaten i det 3o-iriga krigetj det lllggas som en krona, att ibland dd fältherrar . Bom danades i Gnstaf Adolphs skola^ voro * af* ven af Finlands Söner en Stalhandsk och' en iWittenberg. \ •

�n fullständigare teckning af Wittenbergs 

fert)enster hör till Svenska Krigshistorien; och den iins , ehuru på ett främmande språk , dock af en Svensk mästares hand *). Sjelf kännare och utöfvare af Krigskonsten samt vän att göra taflor, icke blott med pennan, har han i den upprest äfven ät Wittenberg ett minne, som re � - dan derigenom är oförgängligt, att det är oskilj- aktigt ifrån Carl Gustafs. Af detta underbara krig vans till slut en- dast krigsäran, som ännu återstår sedan Sverige förlorat äfven de föregångna segramas frukter; och hvaraf Svenska folket, om det ock hädan- efter bör försaka den , dock aldrig kan misslän- na värdet. Ju mer det gläds att trygga sig vid sin sjelfständiga frihet, )u mer måste det skatta de segerrika vapen i genom hvilka den fordom vunnits och ännu försvaras. Blott för sin skön- het måste äran och tapperheten alltid vinna bi- ^) Histoire militaire et politique des Rois de Su^de de la ?aison palatine de Deax*Foots par A. F. SLjöldebraniL OMl. u