Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 154 — eob Béndbardiner4d[6$ttet, fSrkUrade' Wittenbei|ir, som ville rädda sina tappra soldater, sig beredd ett uppge staden. Villkoren voro redan afgjorda, endast undershriften ftttades. Wittenberg^ som Snu hoppades h^elp, dröjde dermedi tre timmar* Det föranledde en nj storm af de Polska, som Toro otålige efter byte. ÖfVer denna brytning af atilleståndet gjorde Wittenberg en föreställning hos deras Konung., som bragte dem att draga sig tillbaka � Men Czarneski sjelf kunde ej tygla de � ras rasetu Dock när dem visades 40yOOo gyllen såsom en skänk af Konungen , läto de stilla sig � Staden togs i fredlig besittning, och Svenskarne frälstes ifrån, ett rysligt blodbad. Dock föUo de i fångenskap, ehuru det var ibland capitulations- villkoren att de skulle (^ ett fritt aftåg med milita- riSk heden Konungen ville uppfylla förbindelsen, men Adeln tvang honom till denna trolöshet. Wit- tenberg f; femte flera andra föltherrar, fördes* till Zamosc, der den $)uklighet| som redan*;förut för- ivagat hans kropp ehuru icke hans mod, nu ge* nom nedslagenhet, och troligen äfven igenom det sitt hvarpå han som fånge bemöttes, sfi tog öfverhadd, att han innan kort slutade sitt äro- fuUa Uf- . tWiltefdbvrgs dödar är 1657; men hans. fö � delse känner man icke. Man vet blott, att han löddes inom samma ärhimdrade, som han dog, och att han således icke kunnat hinna mer än ,gräi �aen < af ålderdomen.