Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/221

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jrl varje folkslags minnasböcker framvisa ^ under olika tidehvarfs omskiften , olika yttringar af 6tati- kraf temas verksamhet. Oupphörligen fortskrider menniskonaturen till sin bestämmelse — den hög- sta förädling: men hvilken mångfald af särskilta vägar, af olikartade förmögenheter, leder till detta mål! Försöker tänkaren att med uppmärksamhet följa sitt slägtes framsteg ur barbariets natt till odling och upplysning: vill han inse sammanhan- get mellan de sa tätt på hvarandra följande favälf- ningar af nyfödda stater, af grusade throner, af förvirrade eller befastade samfundsordningar: då framställer sig för hans forskande blick ett hvim- mel af skiftande föremåh han tror sig se en bro- kig kedja, hvars länkar konstnärens hand sam- manfogat af många olika metaller, med skiljaktig bearbetning. Efter blodiga bragder och lysande förändringar möta oss mellanrum af en lugnare syftning, af en, som det tyckes, mindre häftig ansträngning, men af icke mindre vigt for sam- hällets utveckling, eller mindre retelse för åskå- darens blick. Var härförarens svärd nyss lyfudt mot trolösa, mot afundsamma grannar: var stri- dens baner utveckladt till beskydd af religion, lagar och sjelfständighet : hafva måhända dessa yttre omsorger vållat inre oredor, eller medtagit statens tillgåiagar, eller alstrat nya behof; då tarf-