Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 21 —

SVAR

på Herr Professor Geijers Inträdes-Tal, af Akademiens Direktör, Hans Exellens Stats-Rådet m. m. Herr Grefve Adolf Göran Mörner.

Min Herre!

Hvarje gång Akademien fått emottaga något arbete af eder hand, M. H., har det alltid väckt hennes lifliga bifall och tacksamhet. Då hon belönade den äldre Sturens loftalare, var det icke blott skrifsättets behag, bildernas rikedom och väl ordnade användning, men åsigternas riktighet och omfattning, deras skarpsynta och skickliga framställning, som på en gång röjde den snillrika ynglingen och bådade den blifvande häfdatecknaren. Då Ni utredde frågan om Inbillningskraftens förhållanden och användbarhet vid Uppfostran, visade Ni Er såsom tänkare, med utbildade insigter och djupsinniga grundsatser, under det Ni ådagalade möjligheten att äfven inom de abstrakta begreppens område, vara klar med grundlighet och allvarlig samt öfvertygande med behag. Då Ni i dag, åt eder företrädare inom Akademien, offrat den gärd våra stadgar föreskrifva, har Ni åt honom uprest en minnesvård, så mycket mera för Akademien dyrbar, som den lika älskansvärde och aktade man, hvars lefnad Ni tecknat, återkallar i Akademiens hågkomst det ögonblick, då vid sidan af hennes odödlige