Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 22 —

Stiftare. Friherre Ramel var den som kungjorde Dess val af Akademiens första ledamöter. Denne så ädelt anspråkslöse Man anade ej då, att han 11 år derefter skulle kallas att vid samma bord intaga ett rum; men de som haft den lyckan att med honom få deltaga i Akademiens öfverläggningar känna, att han ägde denna bildade smak, denna mogna urskiljning, detta på kunskaper och erfarenhet grundade oveldiga omdöme, som gjorde honom skicklig och berättigad till det rum han erhöll. — Om en ren välvilja, en fin och djup känsla för allt godt och skönt, en upprigtig aktning för allt sant menniskovärde, ett noga upfyllande af alla samhällsförbindelser förenadt med ett allvarligt nit och en öfvad skicklighet vid Embetsmanna-pligter, utgöra egenskaper som icke allenast förtjena aktning och vinna tillgifvenhet, men som för samhället äro af verkligt värde och redbar nytta, så ägde R. R. Friherre Ramel uti dem förtjenster, som göra hans minne hos samtida älskadt och vördadt, och som skola i häfderna med heder utmärka hans namn ibland antalet af de män, som Gustaf III upphöjde till sitt förtroende och som lyste och gagnade vid sidan af hans thron. — Hos Akademien har detta tillfälle äterväckt minnen alltför vigtiga at icke med lifligaste rörelse afhöras, och Ni har, M. H., ökat Akademiens förbindelser, då Ni med den styrka, som är Eder egen, gjort rättvisa åt den Konung, hvilken såsom Akademiens Stiftare har en rättighet mera till dess eviga erkänsla. Ni har med detsamma, M. H., gjort rättvisa åt