Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/271

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


uppfylla sina ändamål| ledda till enhet och drift och fikyndsamhet i verkningar: huru hvalfven fyllas af skatter , och nationens idoghiet lifvas^ och dess ära upprätthålles, och dess hopp lyf � teS) och dess glädje fullkomnas !•* I dessa leen* de bilders tjusning , flt hyem bör vår lifvade tack- samhet bära sitt offer? Hvem tilhör äran, att ha förvandlat farorna till säkerhet, förvirringen till ordning, bristen till öfverilöd, misströstan till angenäma förhoppningar? Regenten delar denna ära med sin Förste Minister: han intygar sjelf dennes biträde vid det ypperliga verk han full- bordat, jéldrig^ sä lyda orden i Konungens egen- händiga skrifvéise till Grefve Oxenstjerna , aldrig kunde han tillfyllest berömma , eller med nog tacksamhet erkänna den stora t J ense Oxen* stjerna honom visat och som med millioner penningar ej stode att uppväga. Att riket dit^ tills åtnjutit en önskelig fred ^ sådant til/skrif-- ver Konungen j näst Försjrnens nåd^ allena Bengt Occenstf ernås förhållande och upplysta förstånd: och han bed f er sin medhjelpare ej tröttas i detta förehaf vande y utan äfvenfram^ gent fortfara der med: under försäkran j att näst Gud vore det uppå Grefve Oxenstjerna Konungen kunde sig fullkomligen förlita *). — Hvad skulle väl jag äga att härvid tillägga? Huru skulle Oxenstjerna kunna fullständigare, eller mer oveldigt bedömmas? Eller hvilkens pris bor- ^ Detta Konung Carl XIrs egenhåndiga Handbref är da- teradt den 27' Juni 16871 och igenfinnef i flera Hbto* riska urkunder.