Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Sedan Svenska Akademien till Ledamöter valts den 1 April 1819, i framlidne Stats-Rådet Friherre Gudmund Järan Adlerbeths ställe, Landshöfdingen Herr Hans Järta, samt den 1 Juni 1826, efter framlidne Medicinal-Rådet Carl Birger Rutström Herr Cansli-Rådet Johan David Valerius: och dessa hegge val vunnit Konungens, Akademiens Höga Beskyddares nådiga bifall, hade Akademien till Herr Järtas och Herr Valerii emottagande den 29 November 1826 en offentlig sammankomst, som af Akademiens dåvarande Direktör, Doctor Franzén, öppnades med följande

TAL:

Den offentliga högtidlighet, hvarmed Akademiens lagar bjuda henne att emottaga nya Ledamöter, synes af många vara missförstådd. De anse den åsyfta endast ett ögonblicks glans öfver de invaldas personer: hvarföre ock desse ej sällan känt sig brydde af sitt inträde och någon gång för länge dröjt dermed. Men det är icke på dem, som högtidens ljus egentligen skall falla, utan på de bilder de bära fram af dem de efterträda.