Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/365

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-* 36i — ter sina oändliga tillgähgan Med sanna och Hf- liga färger ätergaf han sina landsmäns egenheter^ häftiga rörelser, religions-griller, galanteri, svart- sjuHa, och denna besynnerliga hederskänsla , som förekommer oss Nordbor så obegriplig. Hans mo- ral var ganska slipprig , hvarföre han uti allt hvad man ville finna sedligt i konsten, så litet, som möjligt, är lärorik � I Lopez kan med skäl helsas för den roman- tiska dramatikens skapare. Hans verk voro é] afslutade; men de voro så rika på ämnen, fram- ställde konsten i så olika lägen, under så vex- lande drägter, att från honom mycket, var att. hämta. Vidsträckt var ock hans inflytelse; man märker den på Shakspeare ^), på Italiens drama- turger före Metastasio , men besynnerligen i Frank- rike. Till och med den store Gorneille bildade sig efter Lopez; skriftställare af andra ordningen, en Rotrou, en Quinault, en Th, Gorneille, en Scarron, försågo skådebanan nästan allena med uppenbara eller hemliga län från Spanioren. Der- igenom att Löpes;;* arbeten i sin helhet aldrig blifvit öfverflyttade på något främmande språk, och äro dessutom oändligen talrika (omkring 9200 'skådespel), har man hela tiden trott sig

  • ) Denna sats, hvitken Sismondi utan bevisning löst ut*

kastat) ]åter något underlig, helst Shakspeare endatt var 2 år yngre, än Lopez; men man besinne, att dea sednare uppträdde tidigare såsom skald , och. att hans stycken, genast efter fprfattandet, uppfSrdes dfvtraliti

�uropa.