Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/502

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 49* — dåre uttryck, hållning, regelbundenhet och sträng teckning. A^iss Edgeworth är bäruti lika origi* nel, som öfverhufvud i sin egfensk^p af vitter skriftställare. I de populära berättelserna när* mar hon sig mest Boccaccio, fastän i dem aldrig förekommer något af dennes lättsinnighet och intriger* Ingen är i sina skrifter mera sedlig än hon. Uti hennes^ berättelser och romaner, kan man, om man sä vill, upptäcka en moralisk . grundton.| som genomgär det hela; men detta är mf^d sådan artistisk skicklighet bebandladt, och så föga märkbart I att man vore nästan fre* stad , att gå in^ på de gamla Franska konstdo* niarnes fordran- af ett moraliskt ändamål i tiC- terheten , så vida det blott ej skönjdes. Af allt hvad den vackra litteraturen har att förete , vet jag intet^ som jag hellre ville lemna i en flickas hand, än Miss Edgevrorths skrifter. De äro lä- rorika, hvad rorer menniskolifvet, med dess för- doma[r, d^ss önskningar, dess felslagna förhopp- ningar, och lust och smärta, och sken och in- nehåll. Man blir genom henne lycklig och be- låten nfed verlden; utan att af denna fordra �för mycket, och utan att af lefnadens verkliga för- delar och njutningar försmå de ädla och i läng- den tillfredstäliande. Hennes rjpmatier äro föga romantiska, i den vanliga meningen. De skild- ra det närvarande lifvet i den drägt, det 'vanli- gen för oss uppträder; men hon framställer det m<^d en sanning, ett enkelt behag, som är i hög grad angenämt och underhallande. Läsningen medför ett tillstånd, hvilket jag vi^le kalla iref-