Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/557

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 553 —
Handlingar rörande Akademiens högtidsdag 1809 221.
Direktörens (Lindbloms) tal och berättelse om sammankomsten 223.
Minne af Riksdrotset Grefve Per Brahe af Herr Nordin 229.
Handlingar rörande Akademiens högtidsdag 1810 257.
Direktörens (Rosensteins) tal och berättelse om sammankomsten 259.
Svar på Akademiens prisfråga år 1810: hvilka fördelar kunna, vid menniskors moraliska
uppfostran, dragas af deras inbillningsgåfva, m. m. af Herr E. G. Geijer
263.
Verldens fyra åldrar och Julii Cesars Apoteos; imitationer efter Ovidius, af L. F. Gravander 347.
Minne af Kongl. Rådet och Cansli-Presidenten Grefve Bengt Oxenstjerna, af Herr Nordin 356.
Sjette Delen.
Inträdestal af Herr Doctor J. O. Wallin öfver Grefve N. Ph. Gyldenstolpe 1.
Direktörens (Rosensteins) svar 23.
Inträdestal af Professor F. M. Franzén, öfver Grefve G. Fr. Gyllenborg 29.
Direktörens (Silverstolpes) svar 91.
Inträdestal af Hof-Cansleren Friherre G. af Wetterstedt, öfver Rector Joh. Murberg 97.
Direktörens (Rosensteins) svar 120.
Sång öfver Sveriges Kronprins Carl August, af Herr C. G. Nordforss 127.
Handlingar rörande Akademins Högtidsdag 1811 149.
Direktörens (Rosensteins) tal och kungörelser 151.
Svea. Skaldestycke af Herr E. Tegnér 155.
Minne af KansliRådet Professor J. Ihre, af Herr Nordin 171.
Handlingar rörande Akademiens Högtidsdag 1812 193.