Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/556

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 552 —
Direktörens (Lehnbergs) tal och berättelse om sammankomsten 47.
Uppfostraren. Lärodikt af Herr J. O. Wallln 53.
Den Husliga sällheten. Skaldestycke af Herr A. C. Kullberg 85.
Minne af Henrik Wrede, af Herr Nordin 99.
Handlingar rörande Akademiens Högtidsdag 1806 113.
Direktörens (Flemings) tal och berättelse om sammankomsten 115.
Minne af CommerceRådet Chr. Polhem, af Herr Nordin 121.
Historisk och critisk afhandling om Svenska Vitterheten före v. Dalin, af Hr. I. R. Blom 151.
Femte Delen.
Handlingar rörande Akademiens Högtidsdag 1807 1.
Direktörens (Sjöbergs) tal och berättelse om sammankomsten 3.
Minne af RiksRådet och FältMarskalken Grefve Hans Christ. v. Königsmark, af Herr Nordin 7.
Handlingar rörande Akademiens Högtidsdag 1808 41.
Secreterarens tal och berättelse om sammankomsten 43.
Gustaf den Tredje, sång af Herr J. O. Wallin 47.
Äreminne öfver RiksCansleren Grefve Axel Oxenstjerna, af Herr Carl Petter Hagberg 63.
Minne af HofIntendenten David Klöker von Ehrenstrahl, af Herr Nordin 153.
Handlingar rörande Akademiens offentliga Sammankomst den 8 Juli 1809 151.
Inträdestal af Erke-Biskopen Doctor J. A. Lindblom, öfver Biskop Lehnberg 133.
Direkturens (Bloms) svar 202.
Sång till Finska Arméns ära, af Herr P. A. Wallmark 209.