Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/578

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 574 —

Lundbladska Priset hafva följande erhållit:

För år 1788. Hof-predikanten M. Lehnberg.

— 1789. Capitenen Lannerstjerna.

— 1790 Hof-Sekreteraren C. Bellman.

— 1791 Professor J. A. Tingstadius.

— 1792. Notarien I. R. Blom.

— 1793. Mag. Doc. F. M. Franzén.

— 1794. Notarien I. R. Blom.

— 1796. Studeranden G. Winberg.

— 1797. Mag. Doc. B. G. H. Höijer.

— 1798. Stabs-adjutanten Friherre B. E. Sparre.

— 1799. Mag. Doc A. G. Kullberg.

— 1800. Mag. Doc. M. Choræus.

— 1801. Prot. Sekreteraren G. Regnér.

— 1802. v. Notarien Em. Wahlgren.

— 1803. Doctor C. B. Rutström.

— 1804. Amanuensen P. A. Wallmark.

— 1805. Copisten D. Krutmeijer.

— 1806. Hof-predikanten C. P. Hagberg.

— 1807. Secreteraren J. D. Valerius.

— 1808. Secreteraren J. E. Remmen

— 1809. Rector G. A. Silverstolpe.

— 1810. Magister C. U. Broocman.

— 1811. Secreteraren P. A. Granberg.

— 1812. Bergmästaren G. Broling.

— 1813. Magister S. Hedborn.

— 1814. Herr H. Ling.

— 1815. Commerce-Rådet J. Hertzman.