Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/579

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 575 —

För år 1816. Prot. Secreteraren J. M. Stjernstolpe.

— 1817. Prosten N. Sallander.

— 1818. Secreteraren P. A. Granberg.

— 1819. Doctor G. Wahlenberg.

— 1820. Expeditions-Secreteraren J. E. Remmer.

— 1821. Adjuncten M. Bruzelius.

— 1822. Professor J. W. Zetterstedt.

— 1823. Sem. Prefecten G. Rogberg.

— 1824. General-Consuln J. F. Lundblad.

— 1825. Copisten C. A. Nicander.

— 1826. Professor S. Grubbe.

— 1827. J. U. Cand. och Amanuensen J. E. Rydqvist

— 1828. K. Secr. G. Ingelman.


Dessutom har Akademien, såsom ett tecken af sin aktning, lemnat sin stora prismedalj åt Kansli-Presidenten m. m. Friherre Fr. Ehrenheim, och åt Herr Hof-Sekreteraren L. Hjortsberg; samt sin jetton i guld åt Fru Euphrosyne Nyberg.
Slut på Tolfte Delen.