Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 74 - hvars sanna , oförlikneliga , värde Kellgren var den förste, som vunde allmänhetens uppmärksam-* het. En lill stora följder ledande utvidgning af de Svenska versarterna fördes till <innu icke öf- verträiFad fullkomlighet af Akademiens äldsta Le- damöter. Kellgren, den store mästaren i konsten att gifva den rimmade versen omvexlande rhyt- miska behag, använde med. samma framgång den metriska till nägra iif sina skönaste dikter; Skör- darnes Sångare öfversatte Milton i orimmade jam- ber> m^ra välljudande Un hans; och Adlerbeth ut-* förde , uppmuntrad af Akademiens enhälliga bi-* fall, det lika svära, som mödosamma företaget , att försvenska Roms trenne yppersta Skalder i deras egna versslag och derigenom till en beun-^ dransvärd likhet af deras rena och kraftfulla stil* Det lärda Samfund , som är egnadt it de strängare Vettenskaperna , kallade också Adler- beth till Ledamot, och äfv.en der blef han en af de utniärkta � I lugn och värma hade den nya odlingens plantor rotat sig, uppskjutit och blomstrat. Men himlen mörknade och stormen frambröt. Före- buden vid en Riksdag till miss-sämja emellan Ko- nungen och en del af nationen följdes af ett krig emot Ryssland , af trolöshet hos några och förvillelse hos flera ibland härens anförare , af Gustafs och Sveriges våda , af folkskarors väp- nande till deras räddning, af de ofrälse Ståndens förbittring mot Adeln, af ett oroligt riksmöte , ' och af Konungamaktens utsträckning. Nu fram-