Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 35.djvu/489

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 483 — djupt känner osaligheten af alla de läror, som deraf skola blifva en omedelbar följd/' Samuel Odmann uppmuntrar äfven till strid, men i en glad ton, och anser att man bör in^ skranka sig till la petite guerre. I anledning af ett ströftåg, som Hammarsköld företagit på det teologiska området, yttrar Odmann: ""Jag säger som Gustaf Adolf om Tilly: det skall den garrde korporalen (Lorenzo) få betala mig^ — På recen- sionen öfver Leopolds skrifter hade tre recensen- ter arbetat ett år. — Odmann tillägger: Bränn mina bref! Jag fruktar för mina fönster/'

Bilasan 10 � (TiU sid. 237.) Leopold beskrifver, i ett bref till grefvinnan Rålamb, på följande sätt förloppet vid skådepen- ningens öfverlemnande: "Medaljen öfverlemnades icke utan högtidlig- het. �n deputation af omkring 30 personer, an- förda af H. K grefve Skjöldebrand, såsom talare, gjorde mig den äran att hos mig infinna sig. Nio af deras excellenser hade yärdigats anteckna sig bland dem, som bekostade medaljen, och icke mindre än sex af dem hedrade deputationen med sitt deltagande den. Olyckligtvis är jag för gam- mal och för nedtryckt af stora olyckor, för att hafva en rätt liflig iuiänga. Det gifves en tid.