Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 35.djvu/504

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 498 —

göra allt hvad det inskränkta måttet af mina krafter tillåter, att förtjena den senare och att icke förtjena det förra. Efterverlden må sedan, om den vill, bekrifta de dekreter, genom hvilka Allmänna Journalen inrymt mig en plats vid Bjuggs och Bagers sida, samt Argus förkunnat, att jag ingenting skrifver som icke från tyska författare blifvit stulet. I alla fall förblifver jag, med både hufvud och hjerta, — sådana jag äger dem, — i oskrymtad vördnad

Välborne Herr Stats-Sekreterarens och Kommendörens
ödmjukaste tjenare
Atterbom.[1]

  1. Dessa bref finnas tryckta bland Handlingar ur v. Brinkmanska archivet på Trolle-Ljungby, utgifne af Gust. Andersson, I: 337—344.