Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 35.djvu/537

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 531 —
År 1819. Sekreteraren P. A. Granberg.
1820. Doktor G. Wahlenberg.
1821. Expeditions-sekreteraren J. E. Remmer.
1822. Akademie-adjunkten M. Bruzelius.
1823. Professor J. W. Zetterstedt.
1824. Seminarii-prefekten C. G. Rogberg.
1825. General-konsuln J. F. af Lundblad.
1826. Kopisten K. A. Nicander.
1827. Professor S. Grubbe.
1828. J. U. Kand. och amanuensen J. E. Rydqvist.
1829. Kongl. sekreteraren G. G. Ingelman.
1830. Professor J. H. Schröder.
1831. Komministern C. F. Dahlgren.
1832. Missionären P. Læstadius.
1833. Lektorn A. A. Grafström.

(Det Lundbladska priset upphörde med sistnämnda år.)

Det af Akademiens höge beskyddare, H. M. Konungen, år 1835 i nåder stiftade pris har blifvit tillagdt följande författare:

År 1836. Sekreteraren A. M. Strinnholm.
1837. Professoren P. H. Ling.
1838. Professoren C. J. Schlyter.
1839. J. U. Kand. och amanuensen J. E. Rydqvist.
1840. Akademie-adjunkten C. W. Böttiger.
1841. Kongl. hofpredikanten A. A. Afzelius.
1842. Expeditions-sekreteraren J. E. Remmer.
1843. Professoren W. F. Palmblad.
1844. Professoren d:r H. Reuterdahl.
1845. Professoren P. D. A. Atterbom.