Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 35.djvu/538

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 531 —
År 1846. Riks-arkivarien d:r J. J. Nordström.
1847. Protokolls-sekreteraren N. Arfvidsson.
1848. Professoren C. A. Hagberg.
1849. Professoren d:r I. Hwasser.
1850. Lektorn mag:r G. Wennerberg.
1851. Herr A. F. Dalin.
1852. Prosten N. Lovén.
1853. Kanslirådet P. A. Wallmark.
1854. Docenten mag:r A. Uppström.
1855. Docenten magir C. G. Malmström.
1856. Professoren mag:r F. F. Carlson.
1857. Professoren mag:r A. Cronholm.
1859. Riksantiqvarien B. E. Hildebrand.
1859. Kontraktsprosten G. W. Gumælius.
1861. Herr C. Kullberg.
1861. Herr C. W. A. Strandberg.

Dessutom har Akademien, såsom ett tecken af sin aktning, lemnat sin stora prismedalj åt Kanslipresidenten friherre Fredrik von Ehrenheim, Professoren friherre J. Berzelius, Professoren P. H. Ling, Etats-rådet Adam Oehlenschläger, Biskop J. H. B. Dräseke, Konsistorial-rådet G. Mohnike, Professoren J. L. Runeberg, Direktören B. Crusell, Hof-sekreteraren L. Hjortsberg, Professoren d:r J. H. Thomander, Mamsell Fredrika Bremer, Herr A. F. Lindblad, Professoren d:r H. M. Melin, Prosten d:r J. Börjesson och Ryttmästaren P. Möller, samt den mindre jettonen i guld åt Magister A. Uppström, Fru Euphrosyne Nyberg, Mamsell Fredrika Bremer, Fru D. Cramér, Fru U. Widström, Docenten mag:r C. Säve, Herr R. Dybeck, Herr C. W. A. Strandberg, Kammarjunkaren L. F. Rääf och Komministern J. W. Beckman.