Sida:Svenska industriens män.djvu/103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

sträfvan att tillgodose samtidens konstfordringar. Detta har, kanske mer än i Sverige, blifvit erkändt utomlands, der bruket har sin egentliga marknad för lyx- och konstföremål, och der dess utmärkta fabrikat vunnit en förtjent, uppmärksamhet vid de sista årtiondenas utställningar.

Ehuru af mer enskild art, böra vi icke lemna oanmärkt Stråles författarskap, emedan det står i närmaste samband med den industri han vårdar. I tvänne utgifna praktverk har han fullständigt behandlat svenska keramikens historia, allt ifrån det lerkärl utgjorde ett vigtigt bihang till våra hedniska förfäders jordafärd, till våra dagar, då en utbildad konstskicklighet lärt sig att i dessa bräckliga ting tillfredsställa alla en förfinad smaks fordringar. Han har genom dessa sina arbeten inlagt stor förtjenst, både i arkäologiskt hänseende, och för den historiska utredningen af ett vigtigt, ämne i vår slöjds- och odlingshistoria. Det är genom dylika verk, som arbetets ära skall befrämjas och industrien odlas till vetenskap.

Brukspatron Stråle har varit ledamot i Riksdagens kammare och är sedan 1864 riddare af norska S:t Olafsorden.