Sida:Svenska industriens män.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Som bekant är, hör det en gång för alla till saken, att der en öfverlägsen förmåga framstår i det enskilda, der komma kommunen och landet och lägga beslag på densamma för det allmännas räkning. Så har, allt ifrån det stadsfullmägtig-institutionen började sin verksamhet, W. Lindberg varit medlem af densamma och af dess beredningsutskott. Likaså har han under en treårsperiod innehaft plats på Stockholmsbänken i riksdagens Andra Kammare, ett förtroende-uppdrag, som säkerligen förnyats, så vida han icke bestämdt undanbedt sig återval.

Detta är i korthet en skicklig och verksam mans lefnadssaga. — Det är ju ett föga märkvärdigt lif eller huru? — Visserligen — om en person vore minnesvärd endast i den mån han lyckas att draga verldens blickar till sig, eller stor i samma grad bifallsstormarna ljuda högt till hans ära.

Men allt stort sker tyst, säger Geijer, — det är också ett af den sanna förtjenstens kännetecken, att den vill gagna i tysthet och under sitt nyttiga värf förblifva så obemärkt som möjligt.