Hoppa till innehållet

Sida:Svenska industriens män.djvu/107

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs


Louis De Geer, hvars bild vi här framställa för läsaren, föddes d. 17 nov. 1587 i Lüttich, men hade sedermera sin egentliga verksamhet i Amsterdam, der han också dog d. 19 juli 1652. Fastän han sedermera utvecklade en storartad affärsrörelse i Sverige och der blef naturaliserad medborgare, öfverflyttade han aldrig till vårt land, utan företog blott åtskilliga resor hit.

Oaktadt den utmärkte mannen blef långt ifrån rätt behandlad i sitt nya fädernesland, svalnade dock aldrig hvarken hans eller hans efterkommandes kärlek till Sverige, för hvilket få slägter torde hafva gjort så mycket som den De Geerska. Och dock »har ingen minnesvård blifvit upprest åt Louis De Geer, men han har deremot sjelf rest en sådan åt sig, och denna är Sveriges förbättrade jernindustri och handel. En sådan minnesvård är oförgänglig. Allt hvad Oxenstiernas statskonst, allt hvad Banérs, Torstensons och Wrangels svärd eröfrade från Tyskland, är redan åter igen förloradt; men hvad Louis De Geer i gudsfruktan och flit, i ordning och fridsamhet åt Sverige vunnit, det har blifvit qvar och bär åt den senaste efterverld sina välgörande frukter».