Sida:Svenska industriens män.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

af de enskilda jernvägarne samt för utvecklingen af kommunikationsväsendet. För dessa, och många andra tidsfrågors lyckliga lösning, har han äfven verkat som ledamot i flera af K. Maj:t tillsatta komitéer, bland hvilka den för afslutande af en handels- och sjöfartstraktat med Frankrike, särskildt förtjenar antecknas.

I den stora inclustriela utveckling, som försiggått under senaste halfsekel, har Murén ej blott rastlöst deltagit, utan äfven i mer än ett hänseende föregått med ett efterföljansvärdt exempel. Sålunda äro Strömsbro bomullsfabrik, Gefle—Dala jernväg, anläggningen af Nyhamn alla hans verk, eller åtminstone utgångna från hans initiativ, och hafva säkert varit ogjorda honom förutan. Sandvikens storartade jernmanufaktur och bessemerverk har först under hans hand blifvit inkomstgifvande och Korsnäs bolags omfattande träförädling och utskeppning uppstått genom hans bedrifvande.

Såsom yttre tecken på erkännande af hans medborgerliga förtjenster, bär Murén sedan 1859 nordstjärnans riddarekors och sedan 1865 kommendörstecknen af vasaorden. Till bevis på enskild erkänsla har Gefle stad låtit måla och offentligen uppsätta hans porträtt; hvarjemte fråga uppstått inom Gefle—Dala-jernvägens styrelse, att genom mejselns konst bevara hans bild för efterverlden.

»Sådana män» — yttrade en gång en talare — »åldras väl; — det är kanske illa; — men de dö icke».