Sida:Svenska industriens män.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Sverige tillverkade jernvägslokomotiv för Frykstadsbanan, hvilket sedermera efterföljdes af en mängd dylika för andra jernbanor; ångpumpverken till Malmö och Oscarshamns skeppsdockor, ångqvarnar, ångsågar, ångmudderverk, deribland flera blifvit öfverförda till Finland och Danmark; maskiner till Sörstafors trämassefabrik i Vestmanland, hvilken anläggning hufvudsakligen uppstod genom Munktells medverkan; hundratals tröskverk och lokomobiler; de första inom landet tillverkade maskiner för gevärsfabrikation i större skala vid vapenfabrikerna i Sverige, Norge och Danmark.

En så berömlig och gagnande verksamhet har icke undgått att vinna sin välförtjenta belöning. Icke blott de i tekniskt hänseende fulländade fabrikaterna hafva vid landtbruksmöten och industriutställningar vunnit utmärkta pris, utan jemväl deras förtjente upphofsman vid flera tillfällen fått emottaga vedermälen af konungens och sina medborgares aktning. Sålunda utnämndes Munktell 1849 till riddare af vasaorden och erhöll 1866 nordstjernan; år 1865 kallades han till ledamot af landtbruksakademien, hvilket samfund fyra år senare till honom öfverlemnade sin stora förtjenstmedalj i guld.

För det samhälle han sedan 1833 tillhör har han, som upplyst är, såsom en framstående medlem nitiskt arbetat i mångahanda riktningar; men mest för dess talrika arbetsbefolknings höjande i upplysning och sedlighet.