Sida:Svenska scenen 01-1918.pdf/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidanSVENSKA SCENEN

hvarken påfallande ny eller blodfull, men älskvärd och städad samt utsökt serverad“ och förträffligt spelad, kommer den säkert att hålla sig på spellistan ett godt stycke in på det nya året. Naima Wifstrand uppbär titelrollen med all den bravur hon är mäktig och det vill inte säga så litet. Essie Case framträder mycket fördelaktigt i en komisk uppgift och för öfrigt går hela det populära gardet i elden med undantag för Axel Ringvall som nu för första gången på länge får hvila sig i ett program.

Landsortens teaterkrönika och annat måste på grund af det strängt anlitade utrymmet i första numret stå öfver till nästa nummer.

VIRAN RYDQVIST-TURNÉN
Flodin, Hoffoto.
STÖVLETT-KATHRINE
LILLY JACOBSSON SOM DROTTNING CAROLINA MATHILDA.

TEATERALMANACK.

15/11 K. Dramatiska teatern.

Kära släkten.

Lustspel i 3 akter af Gustav Esmann.
Grosshandlare Friis, direktör för ett ångbåtsbolag Nils Personne
Elise hans barn Ellen Borlander
Emily Tyra Zanderholm
Ida Nickan Lindskog
Jakob Olof Molander
Randall, vice konsul, gift med Elise Albion Örtengren
Klas af Leijonstam, gift med Emily Axel Högel
Valdemar Nyström, löjtnant i flottan Friis’ systerson Gösta Hillberg
Grefve Maagenhjelm Sven Bergvall
von Schöldpadda Kurt Welin
Grosshandlare Ludwig Knut Lambert
Thomsen, bokhållare hos Friis August Byström
Andersen, betjänt Ernst Norée

17/11 Folkets teater.

Hobsons dilemma.

Lustspel i 4 akter af Harold Brighouse. Öfversättning af Hugo Vallentin.

Dekorationerna från Manne Hallengren. Regi: Hjalmar Peters.

 • Henry Horatio
Hobson............... Charles Paterson
 • William Mossop
(Willie)............... Gerhard Johnson
 • Albert Prosser...... Rudolf Wendbladh
 • Tybby Wadlow ......... Victor Hagman
 • Jim Heeler... Robert Johnson Carlowitz
 • Fred Beenstock............ Knut Pehrson
 • Doktor Mc Farlane...... Helmer Enwall
 • Maggie Hobson......... Thérése Enwall
 • Alice Hobson ............ Mary Johnson
 • Victoria (Vick)
Hobson ............ Lisa Asklöf-Peters
 • Mrs Hepworth............ Eddy Gumpert
 • Ada Figgins............ Margot Adolfson

29/11 Intima teatern.

Elna Hall.

Skådespel i 3 akter af Ernst Didring. Regi: Författaren.
 • Richard Hall, Fyrmästare,
f. d. sjöofficer............ Lars Hanson
 • Elna, hans hustru...... Karin Molander
 • Allan Åberg, lotslöjtnant Rune Carlsten
 • Olson, mästerlots......Josua Bengtson
 • Erik, fyrbiträde...... Gösta Gustafsson

4/12 Blancheteatern.

Dansösen.

Komedi i 3 akter af Melchior Lengyel. Regie: Nils Johannisson.
 • Lola ..................... Hilda Borgström
 • Bojdan .................. Nils Johannisson
 • Laszlo....................... Ernst Eklund
 • Tomy.......................... Axel Nilsson
 • Lingart.................... Bror Öbergsson
 • Maschka..................... Lotten Olsson
 • Nina ........................... Gulli Natorp
 • Elvira........................ Alice Uddgren
 • Olga ..................... Sonja Crampelle
 • Direktören ..................... Sven Quick
 • Tjänstflickan .................. Titti Michal
 • Betjänten........................ Karl Öberg

8/12 Oscarsteatern.

Kejsarinnan Maria Theresia.
— Die Kaiserin —

Operett i 3 akter. Texten, efter Franz von Schönthan, af Julius Brammer och Alfred Grünwald. Öfversatt af Oscar Ralf. Musiken af Leo Fall. Dekorationerna af Carl Grabow. Kostymerna af Anna Ek (teaterns ateljé). Belysningsarmatur

från G. A. Nyströms Metallfabriks A.-B. Dansen af Sven Fredriksson. Regissör:

Oskar Textorius. Dirigent: Gustaf Tropp.
Första akten
 • Prins. Maria Theresia Naima Wifstrand
 • Storhertig Franz af
Lothringen.................. Elvin Ottoson
 • Grefve Kaunitz, kansler Oskar Textorius
 • Grefvinnan Fuchs ... Torborg Schröder
 • Gesanten i gult.............. Karl Kinch
 • Gesanten i rödt............... Sven d'Ailly
 • Gesanten i blått......... Carl Johansson
 • Grefve Khevenhüller,
öfverhofmästare ...... Theofron Wickbom
 • Löjtnant von der Heide,
kurir ........................ Eric Fröling
 • prinsess:s hofdamer
  • Comtesse Karla Trautmannsdorff .. Manetta Eriksson
  • Baron. Helena Liechtenstein .. Tora Carlsson
 • masker
  • Prins Karneval ............ Sven Fredriksson
  • Colombine ....................... Lisa Bryde
Andra och tredje akterna
 • Kejsarinnan.................. Naima Wifstrand
 • Kejsarinnans gemål............. Elvin Ottoson
 • Prins. Maria Antoinetta ....... Greta Karlson
 • Prins. Maria Christina ...... Doris Jerlström
 • Grefve Kaunitz............... Oskar Textorius
 • Grefvinnan Fuchs ........... Torborg Schröder
 • Prinsessan Adelgunde, kallad
Bichette ......................... Essie Case
 • Grefve Pepi Cobenzl,
kejsarinnans page ........ Christian Schröder
 • Grefve Khevenhüller ........ Theofron Wickbom
 • Kyskhetskommissionen
  • Hofrådet Crusius, president .. John Öfverman
  • Förste kommissarien ............ Oscar Åberg
  • Andre kommissarien ........ August Tollquist
 • Dr van Swieten ................ Osvald Thorén
 • hofdamer
  • Comtesse Trautmannsdorff .. Manetta Eriksson
  • Fröken von Treufels ........... Greta Andrén
  • Baronessan Schulhof ....... Hildur Blomqvist
 • Haindorfer,
kammartjänare .............. Gunnar Strindin
 • Kleespitz, kejs. piprensare
och braständare .............. Carl Johansson
 • Resi, modist ................. Annie Sjöbladh
 • En vaktbefälhafvare .......... August Sjöholm

Allt eftertryck utan angifvande af källan förbjudes!

AKTIER OCH OBLIGATIONER KÖPAS • SÄLJAS • OCH • BELÅNAS • GENOM Bankirfirman THEO DIEDEN KARLSKRONA MALMÖ LANDSKRONA 1075,1175 1484, 20 50, 37, 57 951, 952

11