Sida:Svenska scenen 01-1918.pdf/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

SVENSKA SCENEN

SVENSKA STJÄRNOR OCH SVENSKA PJESER I NEW YORK.

BREF FRÅN SVENSKA SCENENS KORRESPONDENT I NEW YORK.
New York i nov. 1917.
MARIE SUNDELIUS
EN SVENSK STJÄRNA VID METROPOLITANOPERAN.

Klockan är åtta på kvällen. Teatertid.

“The Great White Way“ ligger där, förförisk och farlig för främlingen såväl som den infödde, i all sin strålglans. Som dock icke har så långt igen då man dekreterat att denna bekanta stråkväg från och med den 1 instundande December skall beröfvas sin illumination. För att spara. Spara är tidens lösen. Man spar på allting i New York nu, utom på pengar. Gulaschbaronerna — stora, väldiga praktexemplar — rulla sig i rikedom, och de måste ha ett fält för sina orgier. Broadway har blifvit platsen. Den ena limousinen efter den andra tömmer sitt innehåll framför entréerna till de otaliga teatrar, vaudeviller och biografer, som kanta Broadway från tjugotredje till femtionde gatan, hvilken c:a två kilometer långa sträcka erhållit namnet “the Great White Way“. Här synes det icke att det är krig. Tjugo nya teatrar ha tillkommit denna säsong, hvilka alla såväl som de gamla äro glänsande affärer för sina ägare, eller rättare sagdt sin ägare — teatertrusten.

Men i ett fall har nöjeslifvet förändrat sig sedan kriget kom, New York har fått sin stängningstid. Nattkabareterna ha stängts, och på slaget ett måste det vara mörkt å alla restauranter och salooner. Tolf stänger man. Hur det gick att rätta sig efter den nya anordningen? Åhja, i början kändes det förstås litet underligt, men man blef snart van vid det och reflekterade icke vidare öfver det.

Den 14 november öppnade METROPOLITANOPERAN sin säsong, med Aida. Caruso sjöng Radamés parti, Amati Amonasro. I prestinnans parti återfinna vi en svenska, Mme. Marie Sundelius, en värmländska som gjort stormande lycka och nu räknas bland “namnen“. Skandinavien är ganska väl representeradt i Metropolitans ensemble denna säsong. Förutom Mme. Sundelius är Julia Claussen engagerad samt äfven norskan Olive Fremstad.

Sarah Bernhardt har nyligen afslutat en fjorton dagars sejour här. Ingen trodde att hon skulle kunna öfverlefva den svåra sjukdomen och operationen å Mount Sinai Hospital här i våras. Men Sarah gjorde skäl för namnet “odödlig“. Hon lefde, och hon har nu förklarat sin enda önskan vara att få upplefva den dag, “då Frankrike omintetgjort hunnernas försök att nedslå det“. Sent glömmer jag Sarah’s första uppträdande efter den svåra sjukdomen. Det var på KNICKERBOCKERTEATERN. Sista akten ur Kameliadamen öppnade aftonen, i hvilken hon förstås kreerade Marguerite Gautier, en roll som hon för en intervjuare efter premieren förklarade sig ha utfört mer än tiotusen gånger. En exklusiv publik öfvervar föreställningen, och i logerna funnos många representanter för New Yorks “four hundred“. Ljuset i salongen slocknar och rampen tändes. Andlös tystnad råder, som när ridån går upp utlöses i de mest frenetiska handklappningar och blomsterkastning. Sarah ligger i den världsbekanta sängen, nickar gladt åt publiken och kastar slängkyssar. När applåderna efter c:a tre minuters förlopp tystnat, börjar spelet. Hvilket spel! Det var icke den sjuttiotreåriga, nådigt applåderade aktrisen vi här återfunno, utan den tjugutvååriga kokotten, sliten mellan hopp och misströstan. Hon var underbar. Dödsscenen göres om möjligt än mer realistisk än någonsin tillförne, ridån sjunker öfver den döda Marguérite, den förkrossade Armand, Gaston, Nichette, Gustave, Nanine, doktorn och hela sällskapet, och ovationerna vidtaga på nytt. Men de synas aldrig vilja upphöra. Man är vild, och kulmen nås, då Mme. Bernhardt efter väl tjugonde ridåfallet leder publiken i Marseillaisen ...

Hennes sejour räckte som sagdt fjorton dagar, och hon är f. n. ute i landsorten, om man får kalla sådana städer som Chicago, Minneapolis, S:t Louis och San Francisco för landsort. På grund af hennes lyte är repertoiren naturligt nog i någon mån

A.-B. ANTIKHUSET

BIRGER JARLSGATAN 23

RIKS TEL. 228 48. STHLMS TEL. 2034
ANTIKVITETER - OBJETS D'ART - RUMSINREDNINGAR - RÅDFRÅGNINGSBYRÅ

4