Sida:Svenska scenen 02-1918.pdf/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidanSVENSKA SCENEN

uppfattning och elegant teknik och nådde i en scen till och med fram till det allvarliga skådespelets fördjupade uttryck. Fru W. som den nyckfulla unga frun var förtjusande i sin lynnesväxling, nonchalans och naiva omedelbarhet. Dessa huvudframställares spel understöddes af hr Hedlund, fru Ranft, som uppbar charmanta toaletter, och hr Petschler, hvars komik är okultiverad, men onekligen verksam.“

*

Den mest intressanta nyheten som Göteborgs teatrar bjudit den sista tiden är Det var en gång, som blifvit ett succesprogram för LORENSBERGSTEATERN. Dr John Atterbom i G. H. T. ger äfven teatern idel rosor för den sceniska prestationen:

„En väsentlig del af framgången beror dock på regiens förmåga av medskapande och levande iscensättningskonst. Och härvid gav hr Gustaf Linden ett nytt, övertygande bevis på vad han förmår. — — Utförandet präglades i sin helhet av konstnärlig uppfattning och framgångsrikt inlevande i uppgifterna. De båda huvudrollerna innehades av fru Olga Raphael och hr Semmy Friedmann, vilka var i sin stad gåfvo full relief åt sina gestalter, så att de framstodo i sagans rätta poetiska belysning. Fru Raphaels prinsessa var en med mycken talang utformad typ, som särskilt gav vältaligt uttryck åt de trotsiga, hånfulla, hjärtlösa dragen, allt under det gestalten som helhet genomfördes med karaktäristisk hållning och ett fast grepp på plastiken. — — Hr Friedmann vann en afgjord framgång med sin temperamentfulla och lifssprudlande unge Danaprins i all synnerhet i zigenarens skepelse, där apparitionen var af stående illusion och där spelet värmdes af medryckande fart och tindrande lust. — — En ganska rolig figur hade hr Cederborg gjort af prinsens burleske väpnare, Kasper Rökhatt. — —

*

PFEIL-WINGE-turnén har på sistone haft en del uppmärksammade program på sin repertoar. I Bernsteins Tjufven har fru Greta Pfeil “utformat en i sin hängifvenhet synnerligen betagande kvinnogestalt, ett i de många detaljerna ledigt och otvunget spel, hvari man spårade både förmågan och förståelsen för uppgiften, en säkerhet i karaktäriseringen, som publiken äfven visade sig sentera. Mannens roll låg äfven i hög grad för hr Winges trygga och lugna grepp på sina roller“.

TEATERALMANACK.

1912 Folkets teater.

Panelhöns.

Lustspel i 4 akter af Oscar Blumenthal och Gustaf Kadelburg.

Justus Wörman Charles Paterson
Paul, hans brorson Knut Pehrson
Edvard Marberg Robert Johnsson-Carlowitz
Henriette Margot Adolphson
Edith Lisa Asklöf-Peters
Spangenbach Gerhard Johnsson
Fanny Mary Johnsson
Martin Volz Wictor Hagman
Doktor Lucas John Wallin
Assessor Kremnitz Rupert Johansson
Hinze Erik Forslund
Brigitta Eddy Gumpert
Krause Rupert Johansson

2112 Svenska teatern.

Stor-Klas och Lill-Klas.

Lill-Klas Nils Ranft (debut)

2112 Folkets teater.

Österlunds Hanna.

Skärgårdspjäs i 4 akter af Frans Hedberg.
Regi: Uno Brander.

Lars Österlund, hemmansägare Ragnar Klange
Lotta, hans hustru Stassa Wahlgren
Hanna, deras dotter Inez Lundmark
Joel Sjöberg, kyrkvärd Oscar Rydin
Wictor, hans son Albert Östeman
Per Holm, kapellpredikant Uno Brander
Wille Hult, artist Sven Ericsson
Änkefru Berg Alexandra Carlovitz-Johnsson
Svea Berg Inez Sjödin
Janne Karlsson, skutskeppare Carl Nilson
Broholm, kyrkvaktare John Wallin
Mor Maja Gunhild Gunnarsson
Klack-Olle Eric Franzén

1/1 Södra teatern.

Tokstollar.

Stockholmsskämt med hemmabränningar, jobbarpänningar samt fina klänningar, allt i 2 akter med för- och mellanspel af Emil Norlander.
 • Bammelin.................. Ernst Fastbom
 • Knosing.................... Axel Hultman
 • Pippilander ............... Eric Lindholm
 • Babina.................... Mathilda Caspér
 • Trallan ..................... Zara Backman
 • Brallan ....................... Mary Gräber
 • Lallan .......................... Julia Ewerth
 • Rosenlund.................. Tage Almqvist
 • Agusta.............. Mona Geijer-Falkner
 • Wärnman..................... Eugén Nilson
 • Grosshandlarn ........... Yngwe Nyquist
 • Fyrverkarn .................. Paul Hagman
 • Snörmakarn .................. John Lindén
 • Klockgjutarn............ Gustaf Lindberg
 • Kålle Hansson ............ Eugén Nilson
 • Larsson-Liljeforss........ Paul Hagman
 • Domherren............. Ingeborg Nilson
 • Fröken Snöskata...... Hildur Lindholm
 • Den gamle studenten... Yngwe Nyquist
 • Lillan ..................... Ingeborg Nilson
 • Millan .................. Hildur Lindholm
 • Den nervöse ............... Eugén Nilson
 • Festprissen ................. Paul Hagman
 • Arbetarhustrun ......... Ingeborg Nilson
 • Kyparn ....................... John Lindén

1/1 Folkteatern.

Lyckans Gulascher.

Nyårsrevy i 3 akter och 2 tablåer af Otton Hellkvist.
 • Janne Jonsson & C:o .. Sigurd Wallén
 • Graziella, mor,
 • Ziella, dotter ......... Edit Wallén
 • Ella, dotterdotter
 • Pelle Kvick ..................Arthur Rolén
 • Fatima ................. Gucken Cederborg
 • Kling....................... Arvid Dahlberg
 • Klang ................. Gunnar Rönnblad
 • Rockström .................... Carl Thorell
 • Vy-Bromander............ Fritz Strandberg
 • Soto Maijor.................Robert Ryberg
 • Pastor Bengtsson ... Åke Hermansson
 • Rosée Heath ............ Signe Lundberg
 • Bianca ........ Gunhild Herlin-Lindberg
 • Lars Bondesson......... Helge Karlsson
 • Hilding Nihlén ......... Nils Norsander
 • Jörgen ..................... Ernst Brunman
 • Trasfröken ... Gunhild Herlin-Lindberg
 • Tidnings-Boije............... Gösta Hallin
 • En dam........................Signe Lindén
 • En herre ................. Ernst Berglund
 • Rolle...................... Helge Karlsson
 • Fru Rolle.................... Signe Lindén
 • Fröken Rolle . Elsa Textorius-Ytterman
 • Direktören ............... Nils Norsander
 • Kabaretdivan ............ Signe Lundberg
 • Kotte, byråchef ........ Ernst Berglund
 • Stubbe, vedbonde...... Fritz Strandberg
 • Sörman, sjöman ....... Robert Ryberg
 • Hulling .................. Ernst Brunman
 • Krok........................ Nils Norsander
 • Hammar............... Gunnar Rönnblad
 • Lyckans fé ... Elsa Textorius-Ytterman

12/1 Vasateatern.

Äktenskapskarusellen.

Lustspel i 4 akter af Langdon Mitchell.
 • Phillip Phillimore, domare . Fredrik Hedlund
 • Grace Phillimore, hans syster ............ Elsa Christiernsson
 • Mrs Phillimore, hans mor... Lia Norée
 • Pastor Matthew Phillimore, hans bror............... Hugo Tranberg
 • William Sudley, hans kusin.................... Oscar Byström
 • Mrs Vida Phillimore, hans frånskilda fru ............... Lisa Ranft
 • Miss Heneage........... Maria Hagman
 • Sir Willfred Gates Darby . Erik Petschler
 • John Karslake, advokat, politiker, hästkarl ... Olof Winnerstrand
 • Mrs Cynthia Karlslake, hans frånskilda fru ... Frida Winnerstrand
 • Tim Fiddler, Karslakes tjänare...............Johnny Björkman
 • Nogam, hans betjänt ...... Olav Riégo
 • Thomas, trotjänare hos Phillimore............... Nils Carlsson
 • Renson, mrs Vida Phillimores kammarjungfru . Georgina Barcklind
 • Brooks, hennes hofmästare................ Waldemar Bentzen

Allt eftertryck utan angifvande af källan förbjudes!

SIDENHUSET REGERINGSG. 32 Detalj & EN GROSS

NORDENS STÖRSTA SIDENFIRMA Försikl. Damkonfektion o. Beställningsskrädderi

Teaterartister erhålla rabatt.

Sturebadets Simbastu, 90 öre

herrar: måndag, tisdag, torsdag, fredag; damer: onsdag, lördag.
Billigaste och populäraste bad. Bra för fin hy och smärt figur. Simundervisning för gossar och flickor.

24

A.-B. Hasse W. Tullbergs Boktryckeri, Stockholm 1918