Sida:Sverige och Norge, 1814.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
71

V.

Från h. m. drottningen till h. exc. herr grefve Ruuth.
Uddevalla den 20 juli 1814.
— — — — — — — — — — — — —[1]

Jag låg öfver natten i Lidköping, där Adlersparre mötte mig och lämnade mig nyheter från kungen. Han omtalade äfven, att kommissarierna återkommit från Norge med oförrättadt ärende och att arméen satt sig i rörelse. Påföljande dag fortsatte jag öfver Halleberg och Hunneberg, som äro ganska egendomliga, och anlände till Vänersborg, där Essens stab var mig till mötes och eskorterade mig ungefär en fjärdedels mil utom staden med en skvadron husarer och ett kanonbatteri, hvilket var hela återstoden af fältmarskalkens armé, då nämligen alla de öfriga afmarscherat. Efter att en kortare stund hafva stannat hos landshöfding Hjerta, framkom jag sedermera hit. Jag möttes på vägen och åtföljdes sedan hit fram utaf kronprinsen och hans son samt Essen, hvilka voro här, tillika med kronprinsens hela stab och ett antal hästgardister. Kungen fann jag belåten och välmående samt i stånd att kunna gå utan stöd; han är fortfarande fast besluten att gå ombord på flottan, och det är nu afgjordt, att han skall embarkera på det stora krigsfartyget »Gustaf den store»; det har varit alldeles omöjligt att kunna afhålla

  1. Början af brefvet innehåller en beskrifning öfver resan.