Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/135

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
97

Bygninga Balk.


I. Cap.

Huru tomt til by skal läggas, och ägor skiftas.


1. §.


WIlja bönder bygga by af nyo; tå skal så stor tomt ther til läggas, som ske kan och nödig pröfwas, at hwar gård, för eldswåda skul, kan ifrån annan bygd warda. Tomt skal delas til hwarje gård i byn, efter öre och örtug, pund och tunne ränta, eller hemmantal, alt som hwarje landsorts gamle sed är at mäta och räkna, eller framdeles stadgas kan. Then skal ock läggs i rätta solskifte, som är öster och wäster, norr och söder, och om hwarje tomt särskilte råmärken sättas. Gata lägges af oskifto mellan hwarje tomt i by, efter thy, som lägenhet thertil är. Farwäg, til och ifrån, hafwe så then by, som för mindre ligger, som then för mera ligger.


2. §.
N