Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
130
Bygninga Balk.

mark; tå skal then ej afgärda by stänga från utmark, muhlbete, och watngång, wid bot, som i 25. Cap. 9. §. sägs; och giöre ej större intagor, än at afgärda by hafwer sin nödtorft, som förr är sagdt.


4. §. Nu wilja byamän i odalby skog och utmark skifta; tå niute afgärda by, efter sitt öre eller hemmantal, hälften mindre, än bolby, och äge sedan bolbys rätt ther å: men ej må afgärda by sådant skifte söka.


XX. Cap.

Om qwarnar.


1. §.


LÖper ström eller bäck genom bys ägor, och kan ther qwarn, eller annat watnwärk byggas; niute byamän lott theri, hwar efter thy, som han del i by äger. Går ström eller bäck emellan twänne byar, och äga the begge del i qwarnställe; niute hälften hwar. Wil en bygga, och annar ej; gånge ther med, som om fiskewärk sagdt är.


2. §. Ej må någor så bygga, at annar ofwan eller nedan ther af mehn hafwer. Giör thet

någor; böte tijo daler, och rifwe up thet så bygdt

är.