Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/167

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
129
Bygninga Balk.

XIX. Cap.

Om afgärda bys rätt.


1. §.


BOlby är gammal by, och afgärda by then, som å bolbys mark bygd är, och hafwer sina ägor, inom hank och stör, af bolbyn.


2. §. Afgärda by niuter med bolby, til sin nödtorft, å thes utmark, timmer, gärdsel och wedbrand, näfwerflät, torfskyrd, sand och lertägt, muhlbete och hiordawall för sina kreatur, så många, som wid thes loga och lada födas, så ock kiärreslåttar, som ej instängde äro, så länge bolby ej sielf wil eller kan them häfda. Han äger ock fiske och notwarp wid then strand, som ligger i hans rätta intagor och hägnader; doch må bolby ej hindras, at fiska ther utanföre i siön. Ej må afgärda by af thessa rättigheter något til annan uplåta, eller af bolbys skog och marck mer intaga, än thet han inom gård och wård, eller wissa råmärken, af ålder haft; ej eller af bolbys skog och mark, eller egna hägnader afsalu giöra. Sker annorledes; böte för åwärkan, som i 10. Cap. sagdt är.


3. §. Wil bolby intaga något af sin skog och

mark;
R