Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/171

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
133
Bygninga Balk.

bärande och fridlyst trä; tå skal then stockas, och ej trä huggas, eller spillas, wid bot, som i 13. Cap. är sagdt. Är then i annat trä; hugge neder, och tage bi sin saklöst.


2. §. Hittar man bi å egen bolstad, eller then han äger lott i; ware hans, som hitte. Är thet landbo; niute han tridiung, och jordägaren twå lotter. Hittar man them inom annars hägnad; niute ingen lott theraf: hittar man them utom hägnad, i annars skog och mark; äge tridiung, och jordägaren twå lotter. Säga twänne sig samma bi hittat; niute han thenna hittelön, som först lyste. Om then, som å annars ägor hittar, och ej lyser, utan borttager, och om then, som med mat och bete til sig lockar annars mans bi, urskils i Missgiernings Balken.


XXII. Cap.

Om then, som sårar eller dödar annars fä eller hund, och om någor kiöper eller säljer siukt fä; så ock om fä eller hund skadar annars fä.


1. §.


SLår man annars fä wärre, än man wille, tå man thet ur sina ägor och hägnader drifwer

eller
R 3