Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/175

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
137
Bygninga Balk.

XXIII. Cap.

Huru skadediur måge fällas, så ock skall och wargagårdar hållas böra.


1. §.


BJörn, warg, lo, räf, jerf, mård, utter, biur, sjähl, och andra skadediur, så ock örn, hök, uf, glada, och flera rof foglar, må hwar man saklöst skiuta eller fånga, och them behålla.


2. §. Warganät skal hwart helt hemman hålla, fyra famnar långt, och fem alnar högt, och the mindre så mycket, som theremot swarar: thet skal färdigt wara, tå skallbud kommer, och så starckt, at thet ej brister, tå en man klifwer ther å up. Skallbud skola ock alle lyda, som kreatur hafwa: ingen ware ther fri före, utan Prest å prestegård, ther å han sielf bor, så ock klockare å klockare bol, och inhyses qwinna.


3. §. Nu warder thet til Häradsskall bodadt, tå bör en man ifrån hwart matlag, och af sätesgårds torpare hwar annar komma, med bössa, jagtspiut, eller yxa, så tidigt, som han kallad warder; men tå skall sker inom soknen, får ingen sig therifrån

undandraga,
S