Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/177

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
139
Bygninga Balk.

5. §. Försummar någor sin wacht och arbete sitt wid wargagrop, tå han warder tilsagd, at hålla ther bete; böte för hwar dag en daler. Och then thet upsatta bete dräper, eller rifwer neder, böte tre daler. Förderfwar någor wargagrop; böte tijo daler, och rätte alt up igen.


6. §. Jägeri betiente och almogen skola, å then tid skadediuren yngla, winlägga sig, at ungarna fånga och utöda; och niute then, som utom skall, fångar eller fäller skadediur, af Häradssakören, eller af Stadens medel, ther thet sker å Stadens mark, fyra daler för hwar stor biörn, för biörnunge en daler, för warg twå daler, för wargunge en daler, för räf sexton öre, och för räfunge åtta öre.


XXIV. Cap.

Om wådeld i by.


1. §.


ALle eldstäder och skorstenar böra så wara stäldte och förwarade, at eldskada förekommas må. Warder eld lös i by, then landbo brukar, och sker thet af försummelse, eller wangiömo hans, som är at han sielf förut märkt fahran, eller är therom warnad, och then ej förekommit; bär sielf ut, eller

tilstädjer
S 2