Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
160
** ( O ) **

Handels Balk.


I. Cap.

Om kiöp och skifte.


1. §.


KIöp bör ske utan twång eller list, med säljarens och kiöparens goda ja och samtycke. Sker thet annorledes; ware ogildt.


2. §. Nu hafwer man slutit laga kiöp; thet skal stånda, och ej återgånga. Hwar som thet bryta wil, böte tre daler, och gälde skadan.


3. §. Klandras thet, som såldt är, eller thet man i wärde fick; wärje hwar thet han utgaf, eller böte tijo daler, och skadan åter.


4. §. Nu säljer man then wahra, som sedan finnes hafwa fel, warder säljaren lagliga tilwunnen, at hafwa thet fel wetat och ej uppenbaradt; tage sitt åter, och gifwe ut wärdet; gälde ock allan skada, och böte tijo daler. Finnes i sielfwa wahran

förborgadt fel, så at hwarken kiöparen eller säljaren

thet